facebook facebook Zalo

Tin tức

BIẾT LẮNG NGHE

BIẾT LẮNG NGHE

Bạn nên phân bố thời lượng như sau:80%nghe và 20% nói.Mục đích của việc này là để người đó cho biết thêm thông tin về họ.Không ai có thể bán được xe nếu không hiểu về khách hàng và lắng nghe những gì họ nói.

Hãy tạo điều kiện cũng như đặt những câu hỏi xác đáng để các khách hàng có thể giãi bày về mục đích khi mua xe,sở thích cũng như các mối quan tâm của họ.Các câu hỏi đều chuẩn bị trước và tùy trường hợp thì chúng tôi sẽ ứng biến cho phù hợp.

Hãy thực hành và bạn sẽ xuất sắc hơn trong việc gợi mở ra cơ hội mua những chiếc xe ưng ý cho khách hàng của mình .Nếu khách hàng không đến chợ,chúng tôi có thể giao tiếp với họ qua công cụ  chát hoặc điện thoại...

Bạn có thể làm những gì để khác biệt hóa hình ảnh kinh doanh của bạn?Tạo được hình ảnh khác biệt là cách tuyệt vời để tăng doanh số cho công việc kinh doanh ô tô của bạn.

Địa chỉ:714 Tân Kỳ Tân Qúy

Hotline:0903878065