facebook
Zalo
Chat ngay

Tin tức

LÀM VIỆC THẮNG Ở NHÂN CÁCH

LÀM VIỆC THẮNG Ở NHÂN CÁCH

Những người nhìn xa trông rộng,dám nghĩ dám làm đều có tư duy khoáng đạt,họ sẽ không vì những bất lợi của hoàn cảnh mà trở nên tự ti,cũng sẽ không vì khả năng còn thiếu sót mà không chịu cầu tiến.

Một người có tầm nhìn xa ,con đường tương lai mới có thể mở rộng.Nếu bạn coi cuộc sống là một bàn cờ vua,vậy thì kết cục của cuộc sống sẽ được xác định bởi bố cục của bàn cờ vua  này.Chìa khóa để chiến thắng trò chơi này đó là nắm bắt được bố cục của bàn cờ.Nó hoàn toàn phụ thuộc vào tầm nhìn của chúng ta.

Những người nhìn xa trông rộng ,dám nghĩ dám làm ,họ sẽ không vì những bất lợi của hoàn cảnh mà trở nên tự ti,cũng không vì khả năng còn thiếu xót mà không chịu cầu tiến.

Ngược lại,những người có tầm nhìn hạn hẹp thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác về cuộc sống của mình ,chỉ vì ,một chút thất bại mà ngay lập tức sẽ hết đường xoay sở ,khi đối diện với những vấn đề gặp phải thường trở nên rất bị động thậm chí rút lui.

Trong cuộc sống ,không gian phát triển của nhiều người thường bị trót buộc bởi" giới hạn" của chính mình ,không có định hướng ,không nhìn thấy tương lai và cuối cùng là thất bại.

Một người muốn kinh doanh ô tô lớn thì phải biết nhìn xa trông rộng ,phóng xa tầm nhìn giúp chúng ta định hướng phát triển của sự nghiệp kinh doanh ô tô,và kiểm soát được cả thế cục.Chúc các bạn thành công  và luôn nhớ Chợ xe kiểu mỹ luôn luôn đồng hành cùng bạn.

Địa chỉ:714 Tân Kỳ Tân Qúy

Hotline:0903878065 Mr Tiên.